เพลงแปลง "A Tale from Bangkok - เรื่องเล่าจากบางกอก"


Hello la ha ha you are my dear.
Smile to me when you see we are near.
You and I are so close and so sincere.
So my dear listen hear tale for you.


There was a town that it was my hometown.
On the bank of the river name Chao Phraya.
Culture, language and history makes it's glorious land.
Everybody know it's capital of Thailand ; 'Land of smile'.


Well, one day it was a huge conflict.
Protesters was refuse to admit the government.
Argue in iadea expand to many bullets and the bombs.
At last they fire, rob and destroy. It was tragedy.


When town was burned the sky cried alound.
My earth was shaken and it's take a fearful sound.
Disaster came to this land and swallow town.
No one found the smiling town anymore.


Hello la ha ha you are my dear.
Smile to me when you see we are near
You and I are so close and so sincere.....

Goodbye dear....to you ears..... with a 'WISH' from me...

 

 

 

แปลงจากเพลงต้นฉบับ  A Tale fromYonok - เรื่องเล่าจากโยนก เพลงประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจแปลงเพลงได้ไม่ถูกหลักภาษานักเพราะเกรดอังกฤษที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินของจขบ.เอง

everybody know it is capital of thailand

people wear red shirt ' terror destroy city they have weapon , have gun ,they light burn out bank department store , Nooooooo...! My country.

"If you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps life
moving, you lose that courage to be, that quality that helps you go on
in spite of it all. And so today I still have a dream"

สู้ต่อไปคนไทย ขอบคุณท่านนายกที่รอบคอบ big smile

#2 By PrinzSchweini on 2010-05-20 20:48

ไว้อาลัยแด่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียไปค่ะ

#1 By kolonel on 2010-05-20 20:31